MALFINI Pánske tričko Basic - Čierna | XXXXXL
8,10 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MALFINI Pánske tričko Basic - Čierna | XXXXXL
8,10 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Pánske tričko Basic - Čierna | XXXXXL od výrobca MALFINI. Produkt je skladem.

Tmel Rudokitt žiaruvzdorný tmel 1,8 kg
7,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Tmel Rudokitt žiaruvzdorný tmel 1,8 kg
7,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rudokitt ® tmel Profi je univerzálny pastovitá žiaruvzdorný tmel k opravám kúrenísk a vlepovanie ľahčených ohňovzdorných dosiek, rohoží, šamotových plátov na keramický a kovový podklad. Je dodávaný v konzistencii na priame použitie. Používa sa ako náhrada šamotových mált na opravy a lepenie žiaruvzdorného muriva, kameňa, sporákov, kotlov a iných kúrenísk. Tmel možno použiť do všetkých miest, kde teplota nepresiahne 1350 ° C.

OSMO Sada k valčekovaniu a natieraniu
40,38 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
OSMO Sada k valčekovaniu a natieraniu
40,38 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Kompletná sada potrebná pre práce s olejmi a voskami.Sada obsahuje :- vaničku na farbu so stieracími žliabkami- 3ks jednorázové vložky do vaničky- kvalitný valček z mikrovlákien široký 100mm- zasúvací úchyt- 1ks plochý štetec na voskové oleje Osmo 60mmSada je vhodná na využitie najmä ak plánujete upravovať väčšie plochy. Je vhodná pre všetky Osmo náterové systémy na úpravu akéhokoľvek dreva.

AQUALUX SHABBY CHIC - Kriedová farba na drevo 0,75 l malahit green
19,91 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
AQUALUX SHABBY CHIC - Kriedová farba na drevo 0,75 l malahit green
19,91 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

AQUALUX SHABBY CHIC je kriedová farba na báze akrylového polyméru, určená pre dekoráciu drevených povrchov nábytku v ´´Shabby chic´´ štýle. PRÍPRAVA:farbu pred použitím dokonale premiešajte. Nanášajte na suchý, prebrúsený, zbavený prachu. Aplikujte v rôznych smeroch a rôznych hrúbkach, v závislosti od želaného efektu, v jednej vrstve. Nechajte zaschnúť 1 hodinu a následne prebrúsiť vybrané časti jemným brúsnym papierom tak, aby sa na nich objavil podklad. NÁVRH DEKORÁCIE:Vyberte si dva rôzne odtiene Aqualux-u Shabby Chic. Naneste prvú vrstvu na celý povrch ako podklad, ktorý bude na finálnom povrchu vystupovať. Po zaschnutí naneste druhú vrstvu kontrastnú vrstvu v rôznych smeroch. Medzináterový interval je 1 hod. Keď je náter suchý, prebrúste vybrané časti ( hrany, vystúpené časti) a následne povrch zafixujte lazúrou alebo lakom. Po použití umyte náradie vodou. SPOTREBA: 0,1 l/m2.

Pirelli POWERGY 255/35 R19 96Y XL MFS .
146,55 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pirelli POWERGY 255/35 R19 96Y XL MFS .
146,55 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Pirelli Powergy | Zaručený komfort a tichá jazda

MALFINI Tričko Colormix - Tyrkysová | XXL
7,85 €
Uvedená cena je platná k 16.05.2024
MALFINI Tričko Colormix - Tyrkysová | XXL
7,85 €
Uvedená cena je platná k 16.05.2024

Tričko Colormix - Tyrkysová | XXL od výrobca MALFINI. Produkt je dostupný za 3 dní.

Arome Keramická arómalampa sivá, 9 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Arome Keramická arómalampa sivá, 9 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Kúpte si túto elegantnú aromalampu, ktorá sa stane krásnym doplnkom vášho interiéru. Do mištičky dáte vodu s vašim obľúbeným aromatickým olejčekom alebo vosk, vložíte čajovú sviečku a váš domov sa krásne prevonia.

JUPOL CLASSIC - Interiérová farba v palete odtieňov (zákazkové miešanie) Freedom 25 (500E) 2 l = 3,22 kg
12,96 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Vnútorná maliarska farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, komerčných i obytných budovách. Obsahuje veľmi nízky obsah prchavých organických zlúčenín a neobsahuje ťažké kovy. Náter je paropriepustný a odolný proti suchému oteru. Výdatnosť:- cca 150-190 ml/ m2 pre dvojnásobný náterRiedenie: vodou Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, tvrdý - bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov olejov, mastnoty a iných nečistôt. Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok minimálne 1 deň každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Pred maľovaním musíte očistiť povrchy napadnuté plesňami. Pred prvým maľovaním je povinný základný náter. Ako prvý náter je vhodné použiť Akril Emulziu. Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady - sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnuté betónové povrchy je vhodné použiť Jukol Primer. Základný náter naneste maliarskym alebo murárskym štetcom alebo kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom a dlhým vlasom alebo striekaním. S maľovaním môžete začať za normálnych podmienok cca 12 hodín po nanesení základného náteru. Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný. Príprava farby Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Následne ju rieďte s vodou na vhodnú konzistenciu podľa spôsobu nanášania. Farbu odporúčame naniesť v dvoch vrstvách v rozmedzí medzi 4-6 hodinami. Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním. Pri aplikácií valčekom používajte vhodnú stieraciu mriežku. Jednotlivé stenové plochy maľujte bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému. Nedostupné plochy štetcom alebo striekaním najskôr upravujte ako prvé. Čistenie náradia Špachtľou odstráňte zvyšky farby z valčeka a náradie následne umyte vodou. Nespotrebovanú neriedenú farbu uložte v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy alebo neskoršie použitie. · 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade spredpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.· Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.· 2.2 Prvky označovania· Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadá· Výstražné piktogramy odpadá· Výstražné slovo odpadá· Výstražné upozornenia odpadá· Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu schloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môževyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.· 2.3 Iná nebezpečnosť· Výsledky posúdenia PBT a vPvB Nepoužiteľný· PBT: Nepoužiteľný· vPvB: Nepoužiteľný

COLORLAK LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom LS - oliva 8 L
99,03 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
COLORLAK LUSONOL S1023 - Penetračná lazúra s olejom LS - oliva 8 L
99,03 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Penetračná lazúra s olejom pre matné ochranné nátery dreva v interiéri aj exteriéri. Lazúra zachováva štruktúru a kresbu dreva a súčasne ho farebne zvýrazňuje. Vysoký podiel prírodného oleja preniká hlboko do štruktúry dreva a tým zabezpečuje optimálnu ochranu. Má veľmi široké použitie napr. na záhradný nábytok, záhradné stavby, pergoly, ploty, drevené konštrukcie, chaty, chalupy, drevené obloženie, štíty, krovy, okná, okenice, drevené dvere a pod.Výdatnosť: - 15-20 m2/LRiedenie:- pripravená na použitiePríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý a prebrúsený.Po brúsení odstráňte brúsny prach.Vlhkosť dreva by nemala byť vyššia ako 12%.AplikáciaLazúru pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte v 2 vrstvách pre exteriér a v interiéri postačuje jedna vrstva.Aplikácia je možná lazúrovacím štetcom, valčekom, máčaní alebo striekaním.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami by mal byť cca 24 hodín.Zvyšok nevsiaknutej lazúry zotrite po cca 10-15 minútach pomocou suchého štetca alebo savej handry, ktorá nepúšťa vlákna.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou riedidla S 6006.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia CLP.Prvky označovaniaOznačovanie podľa Nariadenia ES č. 1272/2008 (CLP)Tento produkt je klasifikovaný a označený podľa Nariadenia CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátovuhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické (2-25%)Výstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Expozičný vstup: Vdýchnutie.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P260 Nevdychujte pary/aerosóly.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P370+P378 V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.Ďalšie údajeEUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH208 Obsahuje bután-2-ón-oxím, anhydrid kyseliny maleínovej. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Obsah VOC: OR kat.A/h): 750 g/l. Obsahuje 585 g/l VOC.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT / vPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT (perzistentný, bioakumulatívny a toxický), príp. ako vPvB (veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny) v súlade s prílohou XIII REACH (samotná látka / príp. látky v zmesi).Určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systémProdukt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako endoktrinný disruptor / rozvracač (samotná látka / príp. látky v zmesi).

JUB JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba Love 105 (410C) 5 L
51,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Vnútorná farebná interiérová farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v interiéri s vysokou krycou schopnosťou. Náter je paropriepustný a odolný proti mokrému oteru. Používa sa v občianskych a bytových budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovov dôchodcov a pod.Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod.Farba sa vyznačuje výnimočne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín.Výdatnosť: - svetlé odtiene: 125 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náter- tmavé odtiene: 190 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náterRiedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, oleja, mastnoty a iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte zaschnúť resp. zrieť minimálne 1 týždeň 1 mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.Pred prvým náterom je povinný základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu v pomere 1:1  s vodou alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, drevotriesky, vláknocementové dosky) použite vodou zriedený Jukol Primer v pomere 1:1 s vodou.AplikáciaFarbu pred použitím len dôkladne premiešajte.Ak je to potrebné je možné ju zriediť maximálne 5% vody.Farbu nanášajte v dvoch vrstvách v rozmedzí 5-6 hodín maliarskym valčekom s dlhým vlasom, maliarskym štetcom alebo striekaním.Jednotlivé stenové povrchy maľujte bez prestávok od jedného okraja k druhému.Nedostupné plochy pre valček alebo striekaním je potrebné ošetriť ako prvé.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď umyte vodou.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi oklasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údajeEUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

JUB JUPOL GOLD - Farebná umývateľná interiérová farba Wisdom 145 (480E) 15 L
127,44 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Vnútorná farebná interiérová farba na dekoračnú ochranu stien a stropov v interiéri s vysokou krycou schopnosťou. Náter je paropriepustný a odolný proti mokrému oteru. Používa sa v občianskych a bytových budovách, školách, materských školách, nemocniciach, hoteloch, domovov dôchodcov a pod.Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod.Farba sa vyznačuje výnimočne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín.Výdatnosť: - svetlé odtiene: 125 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náter- tmavé odtiene: 190 ml/m2 (závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu) pre dvojnásobný náterRiedenie:- vodouPríprava podkladuPodklad musí byť tvrdý, suchý, čistý, bez slabo prídržných častíc, prachu, oleja, mastnoty a iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte zaschnúť resp. zrieť minimálne 1 týždeň 1 mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac.Pred prvým náterom je povinný základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu v pomere 1:1  s vodou alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady (sadrokartónové dosky, sadrové omietky, drevotriesky, vláknocementové dosky) použite vodou zriedený Jukol Primer v pomere 1:1 s vodou.AplikáciaFarbu pred použitím len dôkladne premiešajte.Ak je to potrebné je možné ju zriediť maximálne 5% vody.Farbu nanášajte v dvoch vrstvách v rozmedzí 5-6 hodín maliarskym valčekom s dlhým vlasom, maliarskym štetcom alebo striekaním.Jednotlivé stenové povrchy maľujte bez prestávok od jedného okraja k druhému.Nedostupné plochy pre valček alebo striekaním je potrebné ošetriť ako prvé.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď umyte vodou.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi oklasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údajeEUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Dámske bavlnené tričko do V
7,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dámske bavlnené tričko do V
7,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Bavlnené tričká sú stálicou všetkých šatníkov. V takom prípade by vám nemalo dámske bavlnené tričko do V chýbať. Vďaka kvalitnej 100% bavlne je to veľmi pohodlný kúsok na každý deň. Tričko je jednofarebné, s krátkymi rukávmi. Vyberte si zo 6 rôznych farieb a z 5 veľkostí.Gramáž: 190 g/m². Dámske tričkoVýstrih v tvare VKrátke rukávyJednofarebnéKlasický strihPohodlné100% bavlnený džersejVýber farieb

Fleecová vesta na zips
14,20 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Fleecová vesta na zips
14,20 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Vesta z hrejivého fleece materiálu, ktorý je veľmi dobre priedušný a savý, príjemne Vás zahreje počas chladných dní. Dvojitý stojatý golier. Vesta bez rukávov má nenáročnú údržbu, čo je praktické. Príjemný materiál. Stojačik. Zapínanie na zips. 2 šikmé vrecká s manžetou. Možno prať v práčke na 30 °C.

Bootcut farebné džínsy
35,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bootcut farebné džínsy
35,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Farebné bootcut džínsy sú navrhnuté zo strečového denimu a ponúknu tak každodenné pohodlie! Zo strečového denimu pre voľnosť pohybu. Strih bootcut s rozšírenými koncami nohavíc predlžuje postavu. Široký tvarovaný pás so zoštíhľujúcim efektom. Zapínanie na zips + 2 gombíky. 5 vreciek s nitmi a výšivkou vzadu. Zvýšený sed. Aktuálny efekt obnosenia a zaprania. Standard 100 by Oeko-Tex. Táto známka označuje textilné výrobky, ktoré boli podrobené laboratórnym testom na široké spektrum škodlivých látok a výrobok je bezpečný nad rámec platných noriem. Možno prať v práčke.

Sveter z úpletu s predĺženým vlasom
35,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sveter z úpletu s predĺženým vlasom
35,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Očarujúci kardigan na gombíky Vás určite zaujme originálnym úpletom s vlasom. Dvojitý stojačik. Vpredu léga s gombíkmi s rohovinovým vzhľadom. Dlhé rukávy. Spadnuté plecia. Rovný spodný lem. Jemný úplet. Možno prať v práčke.

Stropné svietidlo Prahas II čierne
60,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Stropné svietidlo Prahas II čierne
60,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Stropné svietidlo Prahas bude originálnym a veľmi pútavým osvetlením v každej domácnosti. Vďaka dlhým priznaným káblom bude na obdiv aj medzi vysokými stropmi. Naproti tomu sklenené tienidlá s drevenou objímkou vnesú nádych elegancie a nadštandardného umenia. Prahas sa skvele hodí do obývacích izieb nad konferenčný stolík, či do kuchynských priestorov, kde osvetlí kompletný jedľový stôl alebo samotný bar.Špecifikácia produktu:Dlhé priznané káble Sklenené tienidlá Drevené objímky Elegantný dizajn Série: Prahas, Dĺžka kábla: 60 cm, Materiál stínidla: Sklo, Materiál základny: Kov, Maximální příkon: 40 W, Napětí (V): AC 230 V, Průměr: 14 cm, Průměr stínidla: 14 cm, Typ ochrany: IP20, Typ žárovky: E14, Výška stínidla: 8 cm, Dĺžka: 52 cm, Výška: 110 cm

Volánová nočná košeľa s potlačou kvetín
15,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Volánová nočná košeľa s potlačou kvetín
15,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Volánová nočná košieľka s rafinovanou potlačou kvetín pôsobí veľmi romanticky. Nočná košeľa s potlačou. Okrúhly výstrih so šnúrkami na zaviazanie, ktoré tvoria prestrih. Volány na pleciach. Mierne rozšírený spodný lem. Možno prať v práčke.

Jednodielne plavky s nohavičkami, zoštíhľujúce
27,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Jednodielne plavky s nohavičkami, zoštíhľujúce
27,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Strih, ktorý predĺži postavu a zoštíhľujúce vložky: tieto jednodielne plavky s nohavičkami sú skvelé! Pružné penové košíky a guma pod prsiami. Predný diel podšitý sťahujúcim tylom. Efekt plochého bruška. Postranné vložky a pútko medzi prsiami = okamžitý zoštíhľujúci efekt. Rozkrok podšitý úpletom. Možno prať v práčke. Po každom použití odporúčame vypláchať v čistej vode. Tieto plavky sú odolné voči chlóru a vhodné aj do bazéna.

Šľapky s fotopotlačou mačiatka
18,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Šľapky s fotopotlačou mačiatka
18,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Originálne šľapky s roztomilou fotopotlačou sú tu pre Vaše pohodlie a radosť! Exkluzívna potlač. Hrejivá textilná podšívka. Pekný lem. Protišmyková podrážka. Vyrobené vo Francúzsku.

Blúzka s potlačou a rukávmi s volánmi
15,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Blúzka s potlačou a rukávmi s volánmi
15,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Je vôbec možné odolať blúzke s potlačou a volánovými rukávmi? Zo vzdušnej tkaniny, ľahko si nájde miesto v každom šatníku. Okrúhly výstrih. Krátke motýlie volánové rukávy. Nariasené plecia. Prsné záševky. Rovný spodný lem. Možno prať v práčke.

Obraz na stenu SLOVENSKO
55,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Obraz na stenu SLOVENSKO
55,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Obraz na plátne s realistický zobrazeným motívom vo vysokej kvalite dostupný v rôznych rozmeroch.Moderné obrazy pre moderné bývanie a moderný interiér. Motív v digitálnej kvalite vytlačený na kvalitnom plátne, ktoré je natiahnuté na drevenom ráme. Plátno natiahnuté aj po stranách rámu vytvára na stene neopakovateľný 3D efekt.Ekologický výrobok bez zápachu.Obrazy na stenu, ktoré Vás jednoducho inšpirujú. 

ASIR Nástenná dekorácia MICKEY MOUSE s LED podsvietením 30 cm červená
62,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Závesná dekorácia na stenu MICKEY MOUSE s červeným LED svetlom.Materiál.60 LED diód/LED pásikovVýstupný adaptér 12V 1A DCDĺžka kábla 375 cmCelková veľkosť: 30 x 50 cm

Voľné dámske šaty čierno-bielej farby s krátkym rukávom
32,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Voľné dámske šaty čierno-bielej farby s krátkym rukávom
32,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Dámske voľné šaty v čierno-bielej farbe s krátkym rukávom, vyrobené z vysoko kvalitného materiálu a navrhnuté podľa najnovších módnych trendov.

Emefka tričko Emefka Čierna M
17,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Emefka tričko Emefka Čierna M
17,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Tričko Emefka - Emefka, Muž,Čierna,M teraz za výhodnú cenu. Nakupuj z pohodlia domova na obľúbenom eshope Merch.sk.

Dejepis Inak tričko Seneca Natural M
16,58 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dejepis Inak tričko Seneca Natural M
16,58 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Tričko Dejepis Inak - Seneca, Unisex,Natural,M teraz za výhodnú cenu. Nakupuj z pohodlia domova na obľúbenom eshope Merch.sk.

Paranormal Project Production tričko Neviditeľní Čierna L
15,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paranormal Project Production tričko Neviditeľní Čierna L
15,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Tričko Paranormal Project Production - Neviditeľní, Unisex,Čierna,L teraz za výhodnú cenu. Nakupuj z pohodlia domova na obľúbenom eshope Merch.sk.

Cico Band tričko Mám chuť na malé pivko Čierna XXL
15,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Cico Band tričko Mám chuť na malé pivko Čierna XXL
15,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Tričko Cico Band - Mám chuť na malé pivko, Unisex,Čierna,XXL teraz za výhodnú cenu. Nakupuj z pohodlia domova na obľúbenom eshope Merch.sk.

The Beatles tričko Anthology Čierna L
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
The Beatles tričko Anthology Čierna L
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Led Zeppelin tričko Logo & Symbols Čierna XL
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Led Zeppelin tričko Logo & Symbols Čierna XL
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

The Rolling Stones tričko Havana Cuba Modrá L
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
The Rolling Stones tričko Havana Cuba Modrá L
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Blink 182 tričko International Modrá S
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Blink 182 tričko International Modrá S
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

The Beatles tričko Final Performance Biela XL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
The Beatles tričko Final Performance Biela XL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Eric Clapton tričko Big C Logo Čierna XL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Eric Clapton tričko Big C Logo Čierna XL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Pink Floyd tričko DSOTM Prism Biela XL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pink Floyd tričko DSOTM Prism Biela XL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Frank Zappa tričko Filmore East Čierna S
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Frank Zappa tričko Filmore East Čierna S
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Woodstock tričko Flag Šedá XXL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Woodstock tričko Flag Šedá XXL
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Bunda CXS BALTIMORE, pánska, šedo - čierna, veľ. M
54,22 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bunda CXS BALTIMORE, pánska, šedo - čierna, veľ. M
54,22 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Pánska zateplená bunda, odolná proti vode a vetru, odopínacia kapucňa, vnútorné manžety v rukávoch, plastové pútko pod vrchným vreckom, sťahovanie v dolnom okraji, lepené švy, TPU membrána, reflexné doplnky. Náprsné vrecká na zips alebo cvoky, dve spodné ka

TI - CINTO 2 - HR 3044Q rozety PZ, madlo/kľučka pravá
77,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
TI - CINTO 2 - HR 3044Q rozety PZ, madlo/kľučka pravá
77,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rozetová kľučka na interiérové dvere s hranatou rozetou je vyrobená z materiálov vysokej kvality - zamak a je povrchovo upravená. Rozeta má rozmery 52 mm x 52 mm a štandardnú hrúbku 11 mm. Patentovaná TUPAI mechanika má v kovovom puzdre pružinové kliky, ktoré dotláčajú krytku rozety, uľahčujú tak jej montáž a zabezpečujú stabilné upevnenie bez možnosti samovoľného pohybu krytky. Pri demontáži stačí jednoducho zasunúť kľúč na demontáž roziet a miernym ťahom ju bez poškodenia vylúpnuť. Vlastnosti kľučky pre TUPAI STANDARD LINE: • štvorcový dizajn rozety • klikové nasadenie krytky rozety • tichý chod • dlhodobá životnosť • jednoduchá montáž • 5 – ročná záruka na funkčnosť mechaniky • komponenty a náhradné diely skladom Je to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie a aký typ otvoru si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

TI - CINTO - R 2732 5S rozety BB, kľučka/kľučka
62,40 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
TI - CINTO - R 2732 5S rozety BB, kľučka/kľučka
62,40 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rozetová kľučka na interiérové dvere s okrúhlou rozetou je vyrobená z materiálov vysokej kvality - zamak a je povrchovo upravená. Rozeta má priemer 52 mm a hrúbku len 5 mm. Minimalisticky dizajn rozety s vysokou stabilitou kľučky na dverách pôsobí jemne, a tým ponecháva priestor pre vyniknutie dizajnu samotnej kľučky. Patentovaná TUPAI mechanika s nylonovo-kovovou podložkou s vystupkami - klikmi - uľahčuje montáž krytky rozety a zabezpečuje stabilné upevnenie bez možnosti samovoľného pohybu krytky. Pri demontáži stačí jednoducho zasunúť kľúč na demontáž roziet a miernym ťahom ju bez poškodenia vylúpnuť. Vratný mechanizmus a krytka sú upevnené na samotnú kľučku, čím zvyšujú pevnosť a funkčnosť kovania. Vlastnosti kľučky pre TUPAI 5S LINE: • minimalistický dizajn rozety (hrúbka rozety len 5 mm) • vysoká stabilita a pevnosť kľučky • vratný mechanizmus – súčasť kľučky a krytky rozety • dlhodobá životnosť • jednoduchá montáž • 5 – ročná záruka na funkčnosť mechaniky • komponenty a náhradné diely skladom Je to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie a aký typ otvoru si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

AT - MADLO MORA - HR 7S bez spodnej rozety, madlo pevné/otočné
79,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
AT - MADLO MORA - HR 7S bez spodnej rozety, madlo pevné/otočné
79,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Dverové priame madlo na hranatej rozete je vyrobené z materiálov vysokej kvality a je povrchovo upravené. Hranatá rozeta má hrúbku 7mm. Madlo je možné kombinovať so všetkými kľučkami značky AT - HR 7S.Madlo MORA je určené zákazníkom, ktorí hľadajú mimoriadnu odolnosť a zároveň originálny dizajn. Je to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

NI - ALT WIEN - ROZVORA okenná rozvora
27,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
NI - ALT WIEN - ROZVORA okenná rozvora
27,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rozvora na drevené okno s kovovým mechanizmom a s rustikálnou rozetou je vyrobená z materiálov vysokej kvality - mosadz a je povrchovo upravená. Rozeta má rozmery 36 mm x 172 mm a hrúbku 11 mm.Upevnenie samoreznou skrutkou -  samorezné skrutky sú súčasťou balenia v príslušnom počte.Je to len na Vašom rozhodnutí, akú kľučku si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

LI - GRIP EBANO 1706 - R 025 rozety BB, kľučka/kľučka
181,20 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
LI - GRIP EBANO 1706 - R 025 rozety BB, kľučka/kľučka
181,20 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rozetová kľučka na interiérové dvere s okrúhlou rozetou je vyrobená z materiálov vysokej kvality - mosadz a je povrchovo upravená. Rozeta má priemer 50 mm. Kľučky z prestížnej kolekcie GRIP EBANO sú mimoriadne decentné, ale zároveň dostatočne luxusné na to, aby boli umiestnené do tých najexkluzívnejších interiérov. Kruhový profil rukoväte je vyrobený z ebenového dreva – jednej z najvzácnejších drevín na svete. Práve ebenové drevo zvolil taliansky výrobca nielen pre jeho exkluzivitu, ale aj pre vysokú stabilitu a odolnosť, vďaka čomu je tým najlepším materiálom, akým sa dá ozdobiť predmet častého používania, akým je kľučka dverí.Je to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie a aký typ otvoru si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

AT - ARNICA - HR 7S rozety PZ, madlo/kľučka ľavá
76,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
AT - ARNICA - HR 7S rozety PZ, madlo/kľučka ľavá
76,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rozetová kľučka na interiérové dvere s hranatou rozetou je vyrobená z materiálov vysokej kvality - zamak a je povrchovo upravená. Rozeta má rozmer 52x52 mm a hrúbku len 7 mm. Rukoväť kľučky ARNICA v  modernom dizajne, má moderný tvar a zároveň skvelo padne do každej ruky. Kľučka je navrhnutá a vyrobená tak, aby sa hodila takmer do každého priestoru a tam očarila svojou prítomnosťou.Vlastnosti kľučky pre APRILE LINE:• minimalistický dizajn rozety (hrúbka rozety len 7 mm)• vysoká stabilita a pevnosť kľučky• vratný mechanizmus – súčasť kľučky a krytky rozety• dlhodobá životnosť• jednoduchá montáž• 5 – ročná záruka na funkčnosť mechanikyJe to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie a aký typ otvoru si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

MI - COMET - DKH kľučka na eurookno pravá
20,64 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MI - COMET - DKH kľučka na eurookno pravá
20,64 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Kľučka na eurookno s hranatou rozetou je vyrobená z tradičného vysoko-kvalitného materiálu – masívna mosadz lisovaná za horúca a je povrchovo upravená. Technológia využívaná pri najkvalitnejších produktoch. Konštrukcia kľučky: • hranatá rozeta • 7 mm x 7 mm štvorhran • 4 – polohová kovová mechanika kľučky • 5 – ročná záruka na funkčnosť mechaniky Je to len na Vašom rozhodnutí, akú kľučku si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

Myšlienky Politikov tričko Ja sa liečim Zelená XXL
17,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Myšlienky Politikov tričko Ja sa liečim Zelená XXL
17,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Ja sa liečim na to, aby som pil pivo každý deň je ideálny darček, ktorým potešite seba alebo svojich blízkych v prípade, že je pivo váš obľúbený nápoj.

Obraz na plátne Paolo Veronese - Svadba v Káne Galilejskej
54,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Obraz na plátne Paolo Veronese - Svadba v Káne Galilejskej
54,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Reprodukcie na plátne s realisticky zobrazeným motívom vo vysokej kvalite.Moderné obrazy pre moderné bývanie a moderný interiér. Motív v digitálnej kvalite vytlačený na kvalitnom plátne, ktoré je natiahnuté na drevenom ráme. Ekologický výrobok bez zápachu. Dekorácie stien, ktoré Vás jednoducho inšpirujú.

Pivoňky v pugetu, 9 květů, 20 x 28 x 20 cm, marhuľová
7,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pivoňky v pugetu, 9 květů, 20 x 28 x 20 cm, marhuľová
7,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Ak milujete kvitnúce rastliny, avšak nie ste práve úspešní v ich pestovaní, je pre vás táto pivonka v pugete ideálnym riešením. Rozžiari aj tmavšie kúty domácnosti a radosť vám bude robiť roky bez nutnosti sa o ňu starať.

TI - PRISMA - HR 1921Q rozety PZ, kľučka/kľučka
60,06 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
TI - PRISMA - HR 1921Q rozety PZ, kľučka/kľučka
60,06 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rozetová kľučka na interiérové dvere s hranatou rozetou je vyrobená z materiálov vysokej kvality - zamak a z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, známej ako nerez a je povrchovo upravená. Rozeta má rozmery 52 mm x 52 mm a štandardnú hrúbku 11 mm.Patentovaná TUPAI mechanika má v kovovom puzdre pružinové kliky, ktoré dotláčajú krytku rozety, uľahčujú tak jej montáž a zabezpečujú stabilné upevnenie bez možnosti samovoľného pohybu krytky. Pri demontáži stačí jednoducho zasunúť kľúč na demontáž roziet a miernym ťahom ju bez poškodenia vylúpnuť.Vlastnosti kľučky pre TUPAI STANDARD LINE:• štvorcový dizajn rozety• klikové nasadenie krytky rozety• tichý chod• dlhodobá životnosť• jednoduchá montáž• 5 – ročná záruka na funkčnosť mechaniky• komponenty a náhradné diely skladomJe to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie a aký typ otvoru si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

Plavkové maxi nohavičky Vilorio s vysokým pásom
14,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Plavkové maxi nohavičky Vilorio s vysokým pásom
14,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Podľahnite kúzlu plavkových nohavičiek maxi s vysokým pásom a žabkovaním Vilorio. Spevnené sťahujúcim tylom s efektom plochého brucha. Žabkovanie a originálna pikotka v páse. Zakončené dvojitým prešitím v páse a lemoch. Rozkrok podšitý úpletom. Možno prať v práčke. Po každom použití odporúčame vypláchať v čistej vode. Tieto plavky sú odolné voči chlóru a vhodné do bazéna.

Tunika na gombíky s potlačou
24,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Tunika na gombíky s potlačou
24,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Lichotivá tunika vyniká originálnou potlačou kvetín. Tunika má okrúhly výstrih s prestrihom. Krátke rukávy. Spadnuté ramená. Oblý spodný lem vpredu a vzadu. Vzdušný krep sa príjemne nosí. Možno prať v práčke.

Pružné jednofarebné nohavice zo vzdušného úpletu
34,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pružné jednofarebné nohavice zo vzdušného úpletu
34,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Pohodlný a štýlový model dámskeho šatníka, to sú jednofarebné nohavice s pružným pásom. Vzdušný úplet je pohodlný a príjemne sa nosí. Rovný strih, bežná výška pása. Plochý, vpredu a vzadu pružný pás. Vpredu 2 sklady so štýlovým vzhľadom. 2 klinové bočné vrecká. Nohavice zakončené ohrnutím. Možno prať v práčke.

Tričko Yasuo (League Of Legends) XL TS524775LOL-XL
19,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Tričko Yasuo (League Of Legends) XL TS524775LOL-XL
19,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Licencované tričko s motívom sveta League Of Legends.Prevedenie: pánskeMateriál: 100% bavlnaRukávy: krátkeFarba: modráVeľkosť: XLVýrobca: Difuzed... .

HELIOS Mobihel 2K RAL sprej lesklý RAL5004,400ml
16,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
HELIOS Mobihel 2K RAL sprej lesklý RAL5004,400ml
16,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Dvojzložkový akrylový sprej v RAL lesklých odtieňoch.

Dekoria Záves so systémom FLEX (dvojité spony flex), zelená/oranžová, Intenso Premium, 144-31
60,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Záves so systémom flex je vhodný na zavesenie na koľajnicový profil. Šírka závesu je už po nariasení a je to tak konečný rozmer dekorácie.Záves má esteticky usporiadané plastové spony flex, ktoré sú ukončené háčikmi. Vzdialenosť medzi sponami a teda riasením je 12-14 cm. Špeciálne spony flex zaručujú efekt krásnych, dvojitých záhybov, ktoré nevyžadujú dodatočné riasenie. Výhoda systému FLEX je, že si viete dekorácie po sponách flex posúvať smerom hore alebo dole a prispôsobiť tak výšku záclony alebo závesu koľajnicovému profilu, kedy viete prekryť háčiky, resp. celý koľajnicový profil. AKO ZADAŤ DO OBJEDNÁVKY SPRÁVNE ROZMERY:Šírka závesu je polovica dĺžky koľajnice (potrebné sú väčšinou 2 ks závesov). Je to rozmer po nariasení, ktoré už netreba pri výpočte zohľadniť. Výška závesu sa meria dvoma spôsobmi:a) od hornej časti koľajnice, ak chcete zakryť celú koľajnicu, b) od spodnej časti koľajnice k podlahe Od výšky je možné odrátať 1 - 4 cm, v závislosti od Vašej požiadavky, ako vysoko má byť záves nad zemou. Konečnú výšku si však viete nastaviť pomocou systému flex. Ponúkaný rozmer: šírka x výškaTolerancia rozmerov je +/- 2 cm a súvisí s vlastnosťami materiálu.

Dekoria Rímska roleta Venice, biela, Romantica, 181-15
172,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Rímska roleta Venice, biela, Romantica, 181-15
172,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rímska roleta Venice je mimoriadne pôsobivá okenná dekorácia. Od ostatných modelov roliet sa odlišuje tým, že má vertikálne stuhy, vďaka ktorým je látka usporiadaná do jemných vĺn. Roleta Venice je vzhľadom na svoj charakter ušitá z polopriehľadných splývavých látok. Plní ochrannú funkciu (ochrana pred slnečnými lúčmi), ako aj estetickú funkciu. Zároveň zabezpečuje intimitu pre členov domácnosti. Rímske rolety vyzerajú skvele v moderných interiéroch a sú veľmi funkčným riešením pre kuchyne a kúpeľne. V našom obchode si môžete objednať rímske rolety na mieru, vďaka čomu budú dokonale prispôsobené vášmu interiéru.INŠTALÁCIARímska roleta Venice má jednoduchý systém nastavenia výšky (šnúrka alebo korálik) a široké možnosti montáže:- na strop,- na stenu,- na lištu (so špeciálnymi držiakmi - odporúča sa pre rolety s kazetovým mechanizmom),- alebo neinvazívne na okenný rám (po zakúpení špeciálnych držiakov).Viac informácií nájdete v záložke "Rozmery a návod".Ponúkame na výber z 3 typov mechanizmov:- struny,- korálkový, - elektrické*.ELEKTRICKÝ MECHANIZMUSNaše rímske rolety majú možnosť výberu elektrického mechanizmu. Teraz môžete rýchlo a jednoducho využívať inovatívny systém ovládania, ktorý umožňuje ich automatické zdvíhanie a spúšťanie podľa vašich preferencií.*Elektrický mechanizmus je k dispozícii len pre rolety namontované na kazete.VZORKY LÁTOK ZDARMAVyžiadajte si bezplatné vzorky látok, aby ste mohli čo najlepšie prispôsobiť farbu, štruktúru a priepustnosť svetla rolety vašim potrebám.VÝROBCA RÍMSKYCH ROLIET Č. 1 V EURÓPESme najväčším výrobcom rímskych roliet v Európe, na čo sme hrdí. Na všetky naše výrobky sa vzťahuje 2-ročná záruka. Máte ďalšie otázky týkajúce sa výberu, rozmerov alebo montáže roliet? Radi vám pomôžeme!

Dekoria Záves so systémom FLEX (jednoduché spony flex), listy na čiernom podklade, Flowers, 143-73
33,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Záves so systémom flex je vhodný na zavesenie na koľajnicový profil. Šírka závesu je už po nariasení a je to tak konečný rozmer dekorácie.Záves má esteticky usporiadané plastové spony flex, ktoré sú ukončené háčikmi. Vzdialenosť medzi sponami a teda riasením je 12-14 cm. Špeciálne spony flex zaručujú efekt krásnych,  záhybov, ktoré nevyžadujú dodatočné riasenie. Výhoda systému FLEX je, že si viete dekorácie po sponách flex posúvať smerom hore alebo dole a prispôsobiť tak výšku záclony alebo závesu koľajnicovému profilu, kedy viete prekryť háčiky, resp. celý koľajnicový profil. Výrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.

Dekoria Rímska roleta Capri, tmavo-béžová, Blackout - zatemňujúca, 269-81
173,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rímska roleta CAPRI je roleta s jednoduchým ukončením - bez spodného lemu.Roleta je vhodná na montáž do steny, do stropu alebo koľajnici (s pomocou špeciálnych úchytov - výrobok sa odporúča k roletám s kazetovým mechanizmom). Pri tejto montáži je potrebné rátať s maximálnou výškou už vytiahnutej rolety cca 25cm nad okenným výrezom. Vtedy bude možné otvárať okno bez prechodu okenného krídla po rolete. Kanály sa nachádzajú v prednej časti žalúzie*.Taktiež je roletu možné namontovať aj do rámu okna neinvazívne pomocou špeciálnych úchytov.V prípade, že je šírka rolety viac ako 130cm, bude mať došité po obidvoch stranách rovnaké pásy tkaniny tak, aby bola dosiahnutá požadovaná šírka rolety. Je to spôsobené šírkou tkaniny, ktorá má 140cm, mimo toho vyzerajú takto ušité rolety veľmi esteticky.Upozornenie:  vzor tkaniny na rolete nie je súmerný, čo znamená, že rolety ušité zo vzorovanej tkaniny nebudú identické. V cene rolety je zahrnutý mechanizmus a montážne príslušenstvo.Správne zameranie rolety:Roleta s montážou do steny alebo do stropu: - Výšku si zameriate od miesta montáže po alebo pod parapet - záleží na klientovi, akú dlhú požaduje roletu.Pri výbere miesta montáže je potrebné zohľadniť výšku maximálne vytiahnutej rolety. Tak aby ste pohodlne mohli otvárať okno je potrebné od okenného výrezu rátať s cca 25 cm.- Šírka rolety je šírka okenného výrezu + presah rolety po stranách. Na oboch stranách okenného výrezu odporúčame prirátať aspoň 5cm k jeho šírke.Roleta s montážou na rám okna:- Výšku si vyrátate od vrchu okenného rámu po alebo pod parapet.Šírka je šírka výplne okna. K tomuto rozmeru je potrebné zarátať presah po kľučku a aby bola roleta súmerná po oboch stranách rovnako. Teda si zmeráte okennú výplň (sklo) a pridáte rozmer sklo - kľučka po oboch stranách. Takto sa Vám roleta nebude dotýkať kľučky a bude súmerná.Ak máte záujem o montáž rolety do rámu okna je potrebné zakúpenie úchytov, pomocou ktorých je možné roletu neinvazívne prichytiť ku rámu okna.Ponúkame na výber z 3 typov mechanizmov:- struny,- korálkový, - elektrické*.ELEKTRICKÝ MECHANIZMUSNaše rímske rolety majú možnosť výberu elektrického mechanizmu. Teraz môžete rýchlo a jednoducho využívať inovatívny systém ovládania, ktorý umožňuje ich automatické zdvíhanie a spúšťanie podľa vašich preferencií.*Elektrický mechanizmus je k dispozícii len pre rolety namontované na kazete.Tolerancia rozmerov +/- 1 cm.Ponúkaný rozmer: šírka x výška.Výrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.* Pri látkach Blackout a Cotton Panama sú kanáliky na zadnej strane žalúzie.

Dekoria Rímska roleta Verona, zelené a biele pruhy (1,5 cm), Quadro, 144-35
160,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Roleta Verona s putkami je vhodná na zavesenie na tyčovú garnižu.Regulácia výšky rolety sa ovláda pomocou šnúrky. Tá sa musí prichytiť o koliesko, ktoré sa vŕta do steny alebo na rám okna. Aby roleta ostala v určitej polohe, musíte šnúrku omotať o koliesko. Štandardne je šnúrka vedená po pravej strane rolety.Roleta má jednoduché dolné ukončenie bez volánu.Farba produktu sa môže jemne líšiť od reálnej farebnosti. Vzor tkaniny je vyberaný systémom náhodne, čo znamená, že hotový produkt nebude úplne totožný s obrázkom.Ak je roleta širšia ako 130cm, bude mať došité po obidvoch stranách rovnaké pásy tkaniny tak, aby bola dosiahnutá požadovaná šírka rolety. Je to spôsobené šírkou tkaniny, ktorá má 140cm, mimo toho vyzerajú takto ušité rolety veľmi esteticky. V balíku nájdete kompletné montážne príslušenstvo a inštruktáž.Upozornenie: vzor tkaniny na rolete nie je súmerný, čo znamená, že rolety ušité zo vzorovanej tkaniny nebudú identické. pri tkaninách cotton panama a velvet sa dekoračné kanáliky nachádzajú na zadnej strane. V cene rolety je zahrnutý mechanizmus + montážne príslušenstvo. Maximálne vytiahnutá rímska roleta má výšku okolo 30-35 cm, čo je potrebné zohľadniť pri výbere miesta pri montáži. Tolerancia rozmerov +/- 2cm. Ponúkaný rozmer: šírka x výškaVýrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.

Dekoria Rímska roleta Padva, pásy v odtieňoch žlto-hnedo-modrých farbách, Vintage 70's, 143-59
190,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rímska roleta Padva je roleta s jednoduchým spodným lemom. Roleta je vhodná na montáž do steny, do stropu alebo koľajnici (s pomocou špeciálnych úchytov - výrobok sa odporúča k roletám s kazetovým mechanizmom). Pri tejto montáži je potrebné rátať s maximálnou výškou už vytiahnutej rolety cca 25cm nad okenným výrezom. Vtedy bude možné otvárať okno bez prechodu okenného krídla po rolete.Taktiež je roletu možné namontovať aj do rámu okna neinvazívne pomocou špeciálnych úchytov.Ak máte záujem o zmenu strany ovládania mechanizmu, zvoľte pri zadávaní rozmerov "šitie na mieru". Tu zadávate rozmery, stranu ovládania mechanizmu a volíte si samotný mechanizmus.V prípade, že je šírka rolety viac ako 130cm, bude mať došité po obidvoch stranách rovnaké pásy tkaniny tak, aby bola dosiahnutá požadovaná šírka rolety. Je to spôsobené šírkou tkaniny, ktorá má 140cm, mimo toho vyzerajú takto ušité rolety veľmi esteticky.Upozornenie:  vzor tkaniny na rolete nie je súmerný, čo znamená, že rolety ušité zo vzorovanej tkaniny nebudú identické. V cene rolety je zahrnutý mechanizmus a montážne príslušenstvo.Správne zameranie rolety:Roleta s montážou do steny alebo do stropu:  - Výšku si zameriate od miesta montáže po alebo pod parapet - záleží na klientovi, akú dlhú požaduje roletu.Pri výbere miesta montáže je potrebné zohľadniť výšku maximálne vytiahnutej rolety. Pri rolete PADVA je táto výška 30-35cm. Tak aby ste pohodlne mohli otvárať okno je potrebné od okenného výrezu rátať s 30-35cm.- Šírka rolety je šírka okenného výrezu + presah rolety po stranách. Na oboch stranách okenného výrezu odporúčame prirátať aspoň 5cm k jeho šírke.Roleta s montážou do rámu okna:- Výšku si vyrátate od vrchu okenného rámu po alebo pod parapet.Šírka je šírka výplne okna. K tomuto rozmeru je potrebné zarátať presah po kľučku a aby bola roleta súmerná po oboch stranách rovnako. Teda si zmeráte okennú výplň (sklo) a pridáte rozmer sklo - kľučka po oboch stranách. Takto sa Vám roleta nebude dotýkať kľučky a bude súmerná.Ak máte záujem o montáž rolety do rámu okna je potrebné zakúpenie úchytov, pomocou ktorých je možné roletu neinvazívne prichytiť ku rámu okna.Ponúkame na výber z 3 typov mechanizmov:- struny,- korálkový, - elektrické*.ELEKTRICKÝ MECHANIZMUSNaše rímske rolety majú možnosť výberu elektrického mechanizmu. Teraz môžete rýchlo a jednoducho využívať inovatívny systém ovládania, ktorý umožňuje ich automatické zdvíhanie a spúšťanie podľa vašich preferencií.*Elektrický mechanizmus je k dispozícii len pre rolety namontované na kazete.Tolerancia rozmerov +/- 1 cm.Ponúkaný rozmer: šírka x výškaVýrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.

Závesná lampa TROSA Candellux Sivá
48,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Závesná lampa TROSA Candellux Sivá
48,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Moderná závesná lampa TROSA inšpirovaná škandinávskym štýlom je vyrobená z farebného kovu v niekoľkých farebných variantoch s dreveným dekoratívnym prvkom.Je ideálny pre miestnosti ako: obývacia izba, jedáleň, kuchyňa, spálňa, pracovňa, detská alebo študentská izba. Vďaka zaujímavému štýlu sa séria TROSA perfektne hodí do moderných verejných priestorov ako sú: kaviarne, krčmy, kozmetické salóny atď.Žiarovka nie je súčasťou balenia.Farba:biela / prírodná / čiernasivá / prírodná / čiernačierna / prírodná / čiernaVýber farby zvoľte vo variante produktu. Pokiaľ Vami vybraný variant nie je vo výbere, je dočasne nedostupný.Materiál:kov / drevoRozmery:šírka: 10 cmhĺbka: 10 cmvýška: 90 cm (vrátane kábla)výška tienidla: 38 cmnapätie: 230V/ 50Hztyp žiarovky: E27Hmotnosť:1 kg

Kinekus Postavička anjel 13,5x8x29 cm polyrezín bielo-strieborný
12,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kinekus Postavička anjel 13,5x8x29 cm polyrezín bielo-strieborný
12,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Postavička anjel 13,5x8x29 cm polyrezín bielo-strieborný

Linkin Park tričko Meteora Portraits Čierna M
21,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Linkin Park tričko Meteora Portraits Čierna M
21,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Dekoračná látka 066206/02 150
13,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoračná látka 066206/02 150
13,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Obojstranná dekoračná látka zložená z 100% polyesteru. Šírka 150 cm. Vhodná predovšetkým na dekoratívne použitie. Je možné ju použiť ako metráž na závesy, obrusy, štóly, prestieranie a obliečky na vankúše. Všetky služby šitia si môžete doobjednať u nás pri objednávke tohoto produktu. Pri metrážnych záclonách/závesoch Vám radi poskytneme tieto služby: úprava vrchnej časti rôznymi typmi pásky alebo nabíjacími krúžkami úprava spodnej časti rôznymi typmi obšitia obšitie okrajov skrátenie výšky záclony Rozmery produktu: Šírka: 150 cm Výška: určujete si sami Cena je uvedená za bm - bežný meter dekoračnej látky. Vlastnosti produktu: Materiál: 100% polyester Farba: béžová Návod na údržbu: Návod na údržbu je uvedený na obale produktu.

DÁMSKE SVETLO FIALOVÉ LEGÍNY RV-LG-2850.18P-LIGHT PURPLE Veľkosť: L
15,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

 Tabuľka veľkostíVeľkosťObvod pásuBokyCelková dĺžkaXS/3466-74 cm86 cm84 cmS/3672-80 cm90 cm87 cmM/3878-86 cm94 cm90 cmL/4084-90 cm102 cm94 cmXL/4288-96 cm106 cm98 cm2XL/4492-100 cm110 cm102 cm       

TMAVOMODRÝ SPODNÝ DIEL PLAVIEK S PRESTRIHMI FIGI M-014 (2) Veľkosť: S
16,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

 VeľkosťObvod bokov36/Saž 90 cm38/Maž 94 cm30/Laž 98 cm42/XLaž 102 cm 

ZELENÉ VZOROVANÉ LÁTKOVÉ NOHAVICE D73770R62237A-GREEN Veľkosť: S
23,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
ZELENÉ VZOROVANÉ LÁTKOVÉ NOHAVICE D73770R62237A-GREEN Veľkosť: S
23,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

BÉŽOVÁ PREŠÍVANÁ OVERSIZE BUNDA PARIMA TY3244 Veľkosť: ONE SIZE
111,96 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
BÉŽOVÁ PREŠÍVANÁ OVERSIZE BUNDA PARIMA TY3244 Veľkosť: ONE SIZE
111,96 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Tabuľka veľkostí One sizeCelková dĺžka79Od podpazušia k podpazuší66Šírka v spodnej časti60Rukáv od krku64Rukáv od podpazušia35Orientácia v tabuľke veľkostí:rozmery sú uvedené v cmprodukty od tohto dodávateľa sú väčšinou merané po jednej strane v kľudovom staveak chcete získať obvod, číslo vynásobte dvomatolerancia +/- 2 cm

BIELE TRIČKO S PRESTRIHOM S MAŠĽOU NA CHRBTE RV-BZ-7664.46-WHITE Veľkosť: L/XL
16,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Tabulka velikostíVelikostŠířka podpažíCelková délkaS/M47 cm53 cmL/XL50 cm55 cm   

MODRÝ KRÁTKY KABÁT S OPASKOM -EM-PL-5422.22P-BLUE Veľkosť: ONE SIZE
45,56 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

VeľkosťOne sizeŠírka v podpazuší56Celková dĺžka74Dĺžka rukáva59Rozmery sú uvedené v cm.

SVETLOZELENÉ DÁMSKE MIKINOVÉ MINI ŠATY RV-BL-6941.39P-GREEN Veľkosť: S/M
27,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

 Tabuľka veľkostíVeľkosťObvod hrudníkaObvod pásaS/M82-86 cm72-86 cmM/L86-91 cm78-90 cmL/XL91-96 cm84-96 cm      

ŽLTÁ OVERSIZE MIKINA S PRUHOVANÝMI DETAILMI RV-BL-6780.45-YELLOW Veľkosť: S/M
20,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

 Tabuľka veľkostíVeľkosťObvod hrudníkaVonkajšia dĺžka rukávuVnútorná dĺžka rukávuS / M82-86 cm59-61 cm49-51 cmL / XL91-96 cm63-65 cm53-55 cm      Rozmery sú uvedené v cm.

TMAVO MODRÁ DÁMSKA MIKINA S NÁPISOM EM-BL-651 / 1.21X-BLUE Veľkosť: L/XL
33,57 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

 Tabuľka veľkostíVeľkosťObvod hrudníkaCelková dĺžka od rukávuS / M82-86 cm59-61 cmM / L86-91 cm61-63 cmL / XL91-96 cm63-65 cm      

BIELA DÁMSKA OVERSIZE KOŠEĽA 346-KS-027.45-WHITE Veľkosť: L
30,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
BIELA DÁMSKA OVERSIZE KOŠEĽA 346-KS-027.45-WHITE Veľkosť: L
30,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

 Tabuľka veľkostíVeľkosťObvod hrudníkaCelková dĺžka od rukávuXS78 cm57 cmS82 cm59 cmM86 cm61 cmL91 cm63 cmXL96 cm65 cm2XL100 cm67 cm3XL108 cm69 cm      

VEĽKÁ ČERVENÁ SKLADANÁ SUKŇA M554 Veľkosť: L
28,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
VEĽKÁ ČERVENÁ SKLADANÁ SUKŇA M554 Veľkosť: L
28,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Veľkosť v cmSMLXLcelková dĺžka84848484ob. pásu70747882obvod bokov120124128132

Sviatočný obrus
29,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sviatočný obrus
29,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Presne to pravé na sviatky! Tento obrus vo farbe šampanského s trblietavými jedličkami premení každý stôl na sviatočnú tabuľu. Elegantný, štýlový a nádherne ľahko sa udržiava. 90 % polyester, 10 % kovová priadza. Možno prať na 30 °C. 85 x 85 cm. Vysokokvalitná tkanina s elegantným leskom.

The Beatles tričko Rubber Soul Names Čierna L
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
The Beatles tričko Rubber Soul Names Čierna L
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Vianočná ozdoba Mašľa, hviezdy, súprava 2 ks, 14 x 24 cm
5,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vianočná ozdoba Mašľa, hviezdy, súprava 2 ks, 14 x 24 cm
5,49 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Súprava mašlí so vzorom hviezdičiek sa hodí na ozdobenie vianočných darčekov. Môžete použiť napríklad obyčajný jednofarebný papier a doplniť peknou menovkou.

Senzačná dámska prešívaná bunda v béžovej farbe Verses
76,70 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Senzačná dámska prešívaná bunda v béžovej farbe Verses
76,70 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Materiálové zloženie: 100% polyesterModelka (172 cm) má na sebe veľkosť SVeľkosťDĺžka (A)Šírka pod pažami (B)Spodná šírka (C)Vonkajšia dĺžka rukáva (D)Vnútorná dĺžka rukáva (E)S6551567150M6752587350L6953607551XL7154627751*rozmery v tabuľke sú uvedené v cm

Široké nohavice s trakmi
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Široké nohavice s trakmi
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Nohavice s trakmi sa vracajú na módnu scénu, my ich pre Vás prinášame v originálnej verzii s volánovými ramienkami. Z kvalitného plátna. Bežná výška pása. Traky s volánmi sa nastavujú pomocou 3 gombíkov. Vzadu rovné s módnym prekrížením. 2 klinové vrecká. Zakončené prešitým lemom. Perte s bielizňou rovnakej farby.

7/8 strečové džegíny
15,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
7/8 strečové džegíny
15,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Už nemusíte váhať medzi nohavicami alebo legínami, tieto džegíny sú pohodlné a módne zároveň! Bežná výška pása. Úzky strih. Pás s efektom plochého brucha vpredu, vzadu široká plochá guma. Vpredu a vzadu uprostred nohavíc prestrih pre optické zoštíhlenie. 2 vrecká s paspulou vzadu. Rozparky na koncoch nohavíc. Standard 100 by Oeko-Tex (n° CQ 1216/3 IFTH). Táto známka označuje textilné výrobky, ktoré boli podrobené laboratórnym testom na široké spektrum škodlivých látok a výrobok je bezpečný nad rámec platných noriem. Možno prať v práčke.

Predĺžená vesta s viazačkami nabokoch, mohérová na dotyk
32,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Predĺžená vesta s viazačkami nabokoch, mohérová na dotyk
32,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Originalita tejto vesty sa ukrýva v vo viazačkách na otvorených bokoch. Hladký úplet mohérový na dotyk. Okrúhly výstrih. Bez rukávov. Hlboké prieramky a bočné rozparky. Voľné plecia. Rovný spodný lem. Na bokoch viazačky. Možno prať v práčke.

Dlhé šaty bez rukávov, stredová potlač
16,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dlhé šaty bez rukávov, stredová potlač
16,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Nenahraditeľné vo Vašom letnom šatníku, to sú dlhé šaty bez rukávov! V maxi predĺženom tričkovom strihu, hodia sa na pláž i do mesta, vždy budú IN. Zaokrúhlený výstrih do "V". Bez rukávov. Pod prsiami všitý oddeľujúci pruh. Rozšírený spodný lem. Stredová potlač kvetov na spodnom leme. Možno prať v práčke.

Sveter s bižutériovými gombíkmi
33,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sveter s bižutériovými gombíkmi
33,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Nekonečne jemný, to je sveter s originálnymi bižutériovými gombíkmi! Z džerseja s pleteným vzorom na rukávoch. Mohérový na dotyk. Okrúhly výstrih. Vpredu zapínanie na bižutériové gombíky. Dlhé raglánové rukávy so zúženými manžetami. Rovný dolný lem. Možno prať v práčke.

Buklé kabát so širokým golierom, papriková farba
103,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Buklé kabát so širokým golierom, papriková farba
103,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Buklé kabát patrí medzi originálne modely dámskeho šatníka! S celopodšívkou. Kostýmový elegantný golier. Zapínanie na gombíky. Náprsné vrecko. Dlhé kostýmové rukávy. 2 vrecká s chlopňou. Dĺžka do polovice stehien je ideálna pre zimné obdobie. V módnej farbe. Možno prať v práčke.

Ažúrový pulóver
36,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ažúrový pulóver
36,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Jemný a farebný, tento pulóver s ažúrovým vzorom je skrátka neodolateľný! Okrúhly výstrih s ažúrovými detailmi. Dlhé raglánové rukávy. Vrúbkované konce rukávov. Zúžený vrúbkovaný spodný lem. Možno prať v práčke.

Pulóver s tuniským výstrihom
32,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pulóver s tuniským výstrihom
32,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Je takmer nemožné odolať pulóvru s tuniským výstrihom. Z mäkkého úpletu s hladkým pleteným vzorom. Rovný komfortný strih. Tuniský výstrih. Gombíková léga, perleťové gombíky. Dlhé rukávy. Rovný spodný lem. Možno prať v práčke.

Džínsová sukňa na gombíky
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Džínsová sukňa na gombíky
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Nadčasová a s originálnym členitým strihom: to je džínsová sukňa! Zo strečového denimu dodá optimálne pohodlie. Rovný, zľahka rozšírený strih. Vpredu zapínanie na kovové gombíky. Vpredu 2 našité vrecká. Vzadu 2 vrecká. Predný diel členitého strihu. Rovný spodný lem. Kontrastné prešitie. Možno prať v práčke.

Dlhá blúzka s výšivkou a dlhými rukávmi
36,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dlhá blúzka s výšivkou a dlhými rukávmi
36,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Úplne elegantná záležitosť, to je blúzka s výšivkou a dlhými rukávmi. Okrúhly volánový výstrih s prestrihom do "V". Náprsenka s výšivkou. Vpredu a vzadu pod náprsenkou prestrih a nariasenie. Pružné manžety. Rovný spodný lem. Možno prať v práčke.

Sukňa so semišovým vzhľadom
15,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sukňa so semišovým vzhľadom
15,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Inšpirovaná retro módou, sukňa so semišovým vzhľadom by nemala uniknúť vašej pozornosti. Mierne rozšírený strih. Tvarovaný pás. Vpredu vertikálny prestrih a dvojité prešitie. Vpredu dve pútka s potiahnutými gombíkmi. Vzadu záševky. Vzadu uprostred skrytý zips. Rovný spodný lem. Možno prať v práčke. Dĺžka cca 51 cm. Imitácia semišu 96 % polyester, 4 % elastan.

Módna dámska hnedá bunda Starry
121,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Módna dámska hnedá bunda Starry
121,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Materiálové zloženie: 100% polyesterModelka (172 cm) má na sebe veľkosť SVeľkosťDĺžka (A)Šírka pod pažami (B)Spodná šírka (C)Vonkajšia dĺžka rukáva (D)Vnútorná dĺžka rukáva (E)S8150567044M8252597144L8354627245XL8656647345XXL8958667445*rozmery v tabuľke sú uvedené v cm

Svetlohnedá prešívaná prechodná bunda VETIS TY2977 Veľkosť: 3XL
30,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Svetlohnedá prešívaná prechodná bunda VETIS TY2977 Veľkosť: 3XL
30,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Tabuľka veľkostí 2XL3XL4XL5XL6XLCelková dĺžka8283848586Od podpazušia k podpazušie5354555759Šírka v spodnej časti5859606264Rukáv od krku7577798183Rukáv od podpazušia5051525354Orientácia v tabuľke veľkostí:rozmery sú uvedené v cmprodukty od tohto dodávateľa sú väčšinou merané po jednej strane v kľudovom staveak chcete získať obvod, číslo vynásobte dvomatolerancia +/- 2 cm

ASIR Stolová lampa KN07 hnedá
35,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
ASIR Stolová lampa KN07 hnedá
35,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Stolová lampa KN02 s LED diódami sa hodí sa na chalupy, chaty aj do prírodne zariadených interiérov.Ručne vyrobená stolná lampa s neobvyklým vzhľadom poslúži ako doplnkové svetlo, a zároveň aj ako dekorácia.Materiál: 100% smrek, drevo sušené v peci, lakovanéPrívodný adaptér: 100-240 VVýstup adaptéra: 12V - 1ARozmery: 30 x 26 x 5 cmMaximálny príkon: 13 WStupeň krytia (IP): IP20Vhodný na použitie v domácnosti.Zapojenie lustrov a nástenných svietidiel bez zástrčky môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba.Žiarovka nie je súčasťou dodávky.    

BIELE ROMANTICKÉ MIDI ŠATY ELIENE EY2444 Veľkosť: S
40,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
BIELE ROMANTICKÉ MIDI ŠATY ELIENE EY2444 Veľkosť: S
40,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Tabuľka veľkostí SMLCelková dĺžka124125127Od podpazušia k podpazuší363738Šírka pása404649Šírka bokov727578Orientácia v tabuľke veľkostí:rozmery sú uvedené v cmprodukty od tohto dodávateľa sú väčšinou merané po jednej strane v kľudovom staveak chcete získať obvod, číslo vynásobte dvomatolerancia +/- 2 cm

Post Malone tričko Spotlight 2023 Tour Biela S
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Post Malone tričko Spotlight 2023 Tour Biela S
18,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

AC/DC tričko Angus Stage Šedá S
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
AC/DC tričko Angus Stage Šedá S
20,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Plavkové nohavičky Fugata s potlačou a vysokým pásom
17,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Plavkové nohavičky Fugata s potlačou a vysokým pásom
17,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Elegantný dizajn s potlačou zdobí plavkové nohavičky s vysokým pásom a tylovou podšívkou, ktoré hravo vykúzlia zvodné krivky. Kolekcia Fugata s farebnou potlačou listov. Vysoký pás s jednofarebnou prekríženou časťou do "V". Predný diel s tylovou podšívkou. Úpletová podšívka rozkroku. Možno prať v práčke. Odolné voči chlóru, vhodné do bazéna. Po každom použití odporúčame vypláchať v čistej vode.

Rovné vzdušné nohavice, z bavlny a ľanu
34,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Rovné vzdušné nohavice, z bavlny a ľanu
34,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024

Rovné vzdušné nohavice zo zmesi bavlna-ľan sú priam stvorené na letné obdobie. Bežná výška pása. Úzky vzdušný strih. Široký pás so stuhou, vzadu pružný. Zmes ľanu/bavlny. Vpredu klinové vrecká. Možno prať v práčke.